Ivana Hrehová - interiérový (interior) styling


Sklenené cesty Jiřího Pačínka

Image
  • V r. 1992 začína ako sklár/predák v sklárskej dielni Petra Novotného
  • 1995 absolvoval trojmesačnú stáž v sklárskom štúdiu Leona Applebauma v americkom Rochesteri a po návrate do Čiech sa stáva majstrom sklárskej dielne firmy AJETO v Lindave.
  • V júni 2008 sa osamostatnil a otvoril v Lindave vlastnú sklársku dielňu.

Počas svojej doterajšej kariéry mimoriadne zručného a skúseného sklára mal možnosť tvoriť pre celý rad svetovo uznávaných umelcov, dizajnérov a architektov. Vďaka svojmu výnimočnému telesnému potenciálu a sochársky veľkorysému spôsobu tvarovania skla s maximálním zmyslom pre detail, dokáže vytvoriť aj technicky veľmi náročné dekoratívne plastiky. Okrem nich sa aj úžitkové sklo z dielne Jirku Pačínka stalo v priebehu rokov súčasťou kolekcií dizajnových firiem ako aj galérií umeleckého skla a súkromných zbierok.

pacinek06-1-tn.jpg pacinek05-1-tn.jpg pacinek10-1-tn.jpg

Páča, ako Jirka Pačínka volajú jeho kamaráti, je človek s veľkým srdcom a s mimoriadnym talentom. Sledovať ho pri práci je nesmierne zaujímavé.

07.gif 09.gif
This site in english